Over BMG

BusinessMatch Groningen

Wat is BMG?

BusinessMatch Groningen (BMG) is een onafhankelijke stichting die studenten van de Hanzehogeschool belangeloos motiveert en stimuleert om te gaan ondernemen en ondersteunt tijdens het ondernemen. In de optiek van BMG komt ondernemerschap het beste tot uiting door een combinatie van uitdaging, inspiratie en kennis.

Het ontstaan van BusinessMatch Groningen

Op 15 november 2005 richtten Nick Jonkhout, Esther Marleen Douma en Esther Seubring samen de stichting BusinessMatch Groningen op, met als doel het creëren van ondernemerschap ter bevordering van de economie en de kennis van studerende toekomstige ondernemer. Zij wilden dit doel onder meer realiseren door middel van competitie onder studenten te creëren die hun eigen onderneming opzetten, waarbij zij gesteund worden door (voormalig) ondernemers en overheidsinstellingen. Daarnaast wilden ze dit behalen door het organiseren van lezingen op het gebied van ondernemerschap.

Platform

De kern is sinds 2005 grotendeels gelijk gebleven. Tegenwoordig is BusinessMatch Groningen beter te definiëren als het studentenplatform voor ondernemerschap op de Hanzehogeschool. Een platform door en voor studenten, waarbij het bestuur de activiteiten organiseert die alle betrokkenen met elkaar verbinden. Op deze manier worden de ondernemende studenten omringd door een omgeving die hen kan inspireren en/of bijdragen aan hun ondernemerschap. Verbreding en verdieping van het bestaande programma van de opleiding wordt bij BMG gerealiseerd door bijvoorbeeld het organiseren van inspirerende gastcolleges, workshops, netwerkborrels en competities. Daarnaast beschikt BusinessMatch over een uitgebreid netwerk waar studenten hun voordeel mee kunnen doen. BusinessMatch is er voor de hele Hanzehogeschool en wil studenten van verschillende opleidingen en achtergronden kennis laten maken met ondernemerschap.

Bestuur

Het bestuur van BusinessMatch Groningen bestaat uitsluitend uit tweede- en derdejaars studenten van de opleiding Small Business & Retail Management van de Hanzehogeschool. Ooit begon BusinessMatch met drie bestuursleden, inmiddels is dit aantal verdubbeld. De bestuursleden maken twee jaar lang deel uit van BusinessMatch Groningen. Het bestuur bestaat dus deels uit tweedejaars bestuursleden en deels eerstejaars bestuursleden, dit maakt een goede kennisoverdracht mogelijk en bevordert de continuïteit van de organisatie.

Activiteiten

De activiteiten worden voornamelijk voor 2 doelgroepen georganiseerd. Daarnaast zijn er nog een aantal activiteiten die voor het platform essentieel of bevorderlijk zijn, maar niet directe betrokkenheid hebben bij deze doelgroepen. Jaarlijks organiseert BMG 3 competities, deze competities zijn de leidraad voor alle activiteiten.

Student ondernemers

Onder deze doelgroep vallen studenten die interesse hebben in ondernemerschap en al een bedrijfsidee hebben. Deze studenten zijn bezig met de latere fases van hun opleiding, ze volgen een minor of zijn bezig met afstuderen. Indien mogelijk sluit BMG aan op het bestaande programma van een minor door aanvullende activiteiten aan te bieden, maar deelname aan de BusinessMatch competitie staat centraal.

De BusinessMatch competitie begint met een voorronde, waarbij de studenten gaan speeddaten met juryleden. Tijdens de speeddate pitchen de studenten hun bedrijfsidee en kunnen juryleden vragen stellen aan de deelnemers. Aan het eind van de voorronde maakt de jury 10 deelnemers bekend die deel mogen nemen aan de competitie. Deze 10 deelnemers moeten zich vervolgens bewijzen in de eerste en tweede juryronde, waarin zij een presentatie geven aan de jury op bijzondere locaties in Groningen. De eerste ronde vallen er 4 deelnemers af en de tweede ronde nog eens 3. Uiteindelijk staan er 3 deelnemers in de finale van de BusinessMatch competitie, waar zij voor een groot publiek hun bedrijfsidee pitchen. De jury beoordeelt hier welke student ondernemer de competitie wint en er met de prijzen vandoor gaat. De prijzen lopen uiteen van een geldbedrag tot trainingen en kantoorruimte, maar leveren allemaal een bijdrage aan de eventuele doorstart van het winnende bedrijfsidee.

In het programma van de ondernemende minoren worden al veel onderwerpen behandeld die de student ondersteunen bij het ondernemerschap. Doordat BMG in nauw contact staat met de studenten, kan het goed inspelen op de behoeften van studenten. BMG organiseert ~15 activiteiten per semester die een aanvulling zijn op het bestaande programma. Deze activiteiten kunnen gastcollege’s, workshops of bedrijfsbezoeken zijn waar een expert uit het bedrijfsleven kennis deelt over een specifiek onderwerp of waar inspirerende ondernemers hun ervaring delen met de studenten.

BMG organiseert ook een aantal netwerkactiviteiten. Zo wordt de competitie ingeleid met een welkomstborrel en wordt de finale van een competitie afgesloten met een netwerkborrel.

Tenslotte is BMG actief betrokken bij het verbeteren van de bestaande programma’s. Zo is de voorzitter aanwezig bij vergaderingen van de minor Business Class Ondernemerschap en verzamelt het bestuur feedback van studenten om zo goed in te spelen op de behoeften van de minor en de studenten. Ook leveren bestuursleden en personen uit het netwerk van BMG een bijdrage aan de accreditatie voor het Bijzonder KwaliteitsKeurmerk Ondernemerschap.

Student Companies

Onder deze doelgroep vallen studenten die interesse hebben in ondernemerschap, maar zich nog oriënteren op het onderwerp. Zij zijn nog in de eerste fases van hun opleiding, waar het oprichten en runnen van een Student Company onderdeel van is. Indien mogelijk sluit BMG aan op het bestaande programma van de opleiding door aanvullende activiteiten aan te bieden, maar deelname aan de Student Company Award staat centraal.

De opleidingen Small Business & Retail Management en Bedrijfskunde MER bieden beide een Student Company traject aan in hun lesprogramma, onder de noemer project ‘Ondernemerschap’. Dit houdt in dat de studenten van deze opleidingen in een groep van 5 of 6 mensen een innovatief product bedenken en op de markt brengen. In totaal zijn er ongeveer 60 bedrijven die hier aan mee zullen doen.

BMG organiseert voor deze Student Companies een competitie. Deze competitie bestaat uit een selectieronde, een kwalificatieronde en de finale. Om door te mogen gaan naar de kwalificatieronde worden er tijdens de selectieronde 20 studentonderneming geselecteerd, aan de hand van een ingevuld Business Model Canvas en een motivatiebrief. Bij de kwalificatieronde worden er 5 studentondernemingen door een vakjury gekozen, die door gaan naar de finale. Deze finalisten worden voor de finale klaargestoomd tijdens een workshop. In de finale zullen de finalisten vervolgens pitchen voor de jury en een groot publiek. Aan het eind van het project ‘Ondernemerschap’ zullen alle bedrijfjes geliquideerd worden. Om de studenten een extra duwtje in de rug te geven om een doorstart te maken na de liquidatie, zullen de prijzen ook een bijdrage leveren om dit gemakkelijker te maken.

Volgens het reguliere programma hebben de Student Companies verkoop mogelijkheden tijdens verscheidene marktdagen. BMG ondersteunt tijdens deze marktdagen op operationeel gebied en biedt aanvulling aan de marktdagen door beoordelingen, feedback en publiciteit te leveren. Ter voorbereiding op deze marktdagen organiseert BMG workshops en gastcolleges van experts op het gebied van sales, pitching, promotie en imago.

Sommige jaren is er samen met studievereniging HMV Actis een netwerkborrel georganiseerd voor alle studenten van het Instituut voor Marketing Management. Hier worden dan ook een groot aantal bedrijfsprofessionals en ondernemers uitgenodigd die hun ervaring en kennis kunnen delen.

Overige activiteiten

Het bestuur van BMG geeft regelmatig presentaties over het platform en de activiteiten die zij organiseren. Dit kunnen ook internationale partijen zijn die geïnteresseerd zijn in ondernemerschap op de Hanzehogeschool. Op deze manier levert BMG een bijdrage aan de publiciteit van de Hanzehogeschool, Value050 en de stichting zelf. Daarnaast kan de organisatie veel leren van feedback van buitenaf.

Het bestuur is ook betrokken bij activiteiten van andere studentenorganisaties van de Hanzehogeschool. Onderling kunnen studentenbesturen veel van elkaar leren en in sommige gevallen kunnen er samen activiteiten georganiseerd worden. Stichting Studenten Activiteiten is een overkoepelende organisatie voor alle studentenorganisaties van de Hanzehogeschool, BMG is betrokken bij het beleid van de SSA en via hen kan BMG werken aan de binding met andere studentenbesturen.

Via DESC (Dutch Entrepreneurial Student Communities) kunnen verschillende studentenbesturen voor ondernemerschap in Nederland in contact komen met elkaar. BMG is hierbij betrokken om van andere organisaties te leren en mogelijke samenwerkingen te bespreken.

 
 
Admin | © 2012 BusinessMatch Groningen. All rights reserved | Powered by Ingoogle